Logo ijsboerderij 't Moereveld

Disclaimer

Cindy Vandevoorde, hierna te noemen “de zaakvoerder” , verleent u hierbij toegang tot https://moereveld.be ( hierna vernoemd “de website van ijsboerderij ‘t Moereveld”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
De zaakvoerder behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De zaakvoerder spant zich in om de inhoud van de website van ijsboerderij ‘t Moereveld zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud/prijzen onvolledig en/of onjuist is/zijn.
De op de website van ijsboerderij ‘t Moereveld aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de zaakvoerder.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website van ijsboerderij ‘t Moereveld geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typfouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met de zaakvoerder. Voor op de website van ijsboerderij ‘t Moereveld opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan de zaakvoerder nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de zaakvoerder.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de zaakvoerder, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overige

Deze disclaimer kan op geregelde tijdstippen wijzigen

© website@moereveld.be

 We willen alle bezoekers groot of klein, jong of oud van harte bedanken. Lees alle info over onze festiviteiten op de homepage!